Læsebesvær - Koncentrationsproblemer - Indlæringsvanskeligheder

Mange børn, unge og voksne har opnået at deres læsebesvær, indlæringsvanskeligheder, koncentrationsproblemer er kraftigt  reduceret eller helt væk efter endt behandling.

Som sidegevinst har de også fået langt større selvtillid, selvværd  og lysten til at fordybe sig i læse- og skrivearbejdet. Mange af de nederlag som med tiden er bygget op, bliver nu skiftet  ud med selvtillid og troen på sine egne evner og formåen.

De typiske tegn:

 • Dårlig lytteopmærksomhed.
 • Dårlig øjenkontakt.
 • Forsinket taleudvikling.
 • Udtalevanskeligheder.
 • Langsom adgang til ordforrådet.
 • Kan have svært ved at færdiggøre en ting af gangen.
 • Dårlig korttidshukommelse.
 • Mindre fyldigt ordforråd.   
 • Svag verbal hukommelse.
 • Viser ingen interesse for bogstaver i sit navn eller i bøger.
 • Har svært ved at huske rim og remser.

Graden af læsebesvær, indlæringsvanskeligheder, koncentrationsproblemer og ordblindhed er meget forskellig fra person til person og dermed også antallet af nødvendige behandlinger.

For nogle er det blot enkelte lyde eller endelser på forskellige ord, der er problemet, mens det hos andre er vanskeligheder med at  sætte stavelser rigtig sammen. Hos de hårdest ramte er det at læse, skrive og regne en umulighed.

Langt de fleste - børn/unge/voksne - som henvender sig og kommer i behandling er ikke ordblinde. Graden af deres læsebesvær, indlæringsvanskeligheder og koncentrationsproblemer er meget forskellig. En hel del børn, unge og voksne er mindst 2 skoleår bagud.

De er ikke blevet testet, og har fået af vide af skolen, at de blot har indlæringsvanskeligheder eller koncentrationsproblemer. Det er så vigtigt at skole og den undervisende foranstantning er opmærksom på de første tegn hos en elev, der muligt kan have brug for ekstra hjælp og måske endda er ordblind. Mange forældre ved ikke hvad der skal "ses efter" og mange forældre kender ikke "skole/indlæringsprocessen" hos et barn. Det er måske deres 1. skolebarn og har derfor ikke den videnserfaring, i hvordan og hvor hurtigt barnet skal følge undervisningen og læringen fra klassetrin til klassetrin.

Årsagen til ovenstående problemstillinger er ofte at er er en ubalance mellem højre og venstre hjernehalvdel. Oftest er højre halvdel bedst udviklet, hvilket forklarer, at mange børn/unge/voksne udvikler en høj grad af kreativitet på forskellige områder. De fleste har endvidere udviklet en fremragende hukommelse.